Witamy w Forum Pomocy Superhost, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych użytkowników naszej społeczności.

Kiedy wysyłane są przypomnienia odnośnie terminu wygaśnięcia usług?

0 głosów
zapytał 7 Maj 2012 SuperHost (5,920 punktów)

1 Odpowiedź

0 głosów
Pierwsze przypomnienie, w przypadku wielokrotności rocznych abonamentów, wysyłane jest około miesiąca przed terminem wygaśnięcia usługi. Po około 2 tygodnia wysyłane jest kolejne przypomnienie. Jeśli mają Państwo podany prawidłowy numer telefonu komórkowego oraz zaznaczoną opcje przypomnień SMS, taka wiadomość trafia na 7 dni przed terminem wygaśnięcia. Dodatkowo wykonywany jest telefon na około 3-4 dni przed wygaśnięciem domen. W przypadku miesięcznych rozliczeń za usługi pierwsze przypomnienie dociera do Państwa na około 2 tygodnie przed terminem wygaśnięcia usługi.
odpowiedział 7 Maj 2012 SuperHost (5,920 punktów)