Witamy w Forum Pomocy Superhost, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych użytkowników naszej społeczności.

Czy w trakcie trwania okresu abonamentowego mogę zmienić pakiet?

+2 głosów
zapytał 8 Maj 2012 SuperHost (5,350 punktów)

1 Odpowiedź

0 głosów
Tak, aby tego dokonać należy przesłać informację na adres biuro@superhost.pl o chęci zmiany pakietu. Wszelkie informacje zostaną wówczas przekazane drogą mailową a kwota niewykorzystana z obecnego pakietu zostanie przeksięgowana na poczet nowej usługi.
odpowiedział 8 Maj 2012 SuperHost (5,350 punktów)