Witamy w Forum Pomocy Superhost, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych użytkowników naszej społeczności.

Nie dostaje powiadomień mailem

0 głosów
nie dostaje powiadomień e-mail o wygasających usługach - przy chodzą na stary e-mail. Jak mogę to zmienić?
zapytał 2 Maj 2012 SuperHost (5,920 punktów)

1 Odpowiedź

0 głosów
Zmiany adresu e-mail można dokonać logując się do Panelu Klienta i wybierając 'Twoje Dane → dane fakturowe '. Jeśli nie ma możliwości zalogowania się do panelu klienta oraz odbioru wiadomości z adresu podanego w panelu, wtedy prosimy o przesłanie pisemnej prośby z wyrażeniem chęci zmiany z dołączeniem dokumentów potwierdzających tożsamość firmy, tj. wypis z KRS lub potwierdzenie wpisu do ewidencji gospodarczej, kserokopia dowodu tożsamości, nadanie nr NIP lub REGON. Prośbę oraz dokumenty należy przesłać na adres biuro@superhost.pl lub na fax nr 58-739-63-68.
odpowiedział 2 Maj 2012 SuperHost (5,920 punktów)