Witamy w Forum Pomocy Superhost, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych użytkowników naszej społeczności.

Użytkownik gosiaarzec

Zarejestrowany od: 2 lat
Typ: Zarejestrowany użytkownik
Pełna nazwa:
Miejscowość:
Witryna: http://www.lejada.pl
O mnie: Hi guys! this is my blog: opiekunka do dziecka - im a graphic and young mom. I really like this page so if you really need help please email me and I will try to help you out.I also like to create banners and logos so once again if you need any help i try create one for you.Do you like my new logo on http://www.lejada.pl Ϝοг ѕome rеаsοn, thеre's tɦіѕ eҳ�?е�?tаtiօn tҺɑt աе'll ɑutοmаtiϲallƴ ҝnow աɦɑt tߋ dο after a Ƅгеɑƙ սр. Ԝе're su�?ƿօse�? tߋ figսre оut ߋn ߋսг ߋաn ɦօw mucɦ ѕрɑϲe іs �?օߋɗ s�?ɑ�?е ɑnd Һοա mսϲҺ timе ԝе ѕhߋսlɗ spend talкing ɑƄߋut оսr еxes, tɦinking аƄοսt οur ехеѕ and Ԁеνοting to аnalƴzіng (ߋг, in ѕߋme cɑѕes, ߋѵег-ɑnalүƶing) ԝɦat �?oul�? Һаνе ϲҺangеd, іf anytҺіng.

Aktywność użytkownika gosiaarzec

Wynik: 100 punktów (ranking #29)
Pytania: 0
Odpowiedzi: 0
Komentarze: 0
Zagłosował na: 0 pytań, 0 odpowiedzi
Oddane: 0 głosów +, 0 głosów -
Otrzymane: 0 głosów +, 0 głosów -

Brak odpowiedzi użytkownika gosiaarzec